หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งลุยลาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 
 
 
ที่ตั้งทั้งตำบลเป็นหนึ่งในจำนวน 8 ตำบลของอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 31 กิโลเมตร พื้นที่ของตำบลทุ่งลุยลาย 725 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 470,000 ไร่ (1 ตร.กม.เท่ากับ 625 ไร่)
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,147 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,056 คน คิดเป็นร้อยละ 49.72

หญิง จำนวน 3,091 คน คิดเป็นร้อยละ 50.28
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,098 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 8.47 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์    
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทุ่งลุยลาย 728 758 1,486 530  
2   บ้านร่องแว่ 454 434 888 284
  3   บ้านน้ำทิพย์ 383 365 748 311  
4   บ้านหนองหญ้าโก้ง 190 199 389 150
  5   บ้านหนองเชียงรอดใต้ 380 404 784 264  
6   บ้านโนนศิลา 656 625 1,281 379
  7   บ้านหนองเชียงรอดเหนือ 265 306 571 180  
      รวม 3,056 3,091 6,147 2,098
 
 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา เนินเขาเล็ก ๆ ที่ราบเชิงเขา
 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนน้อย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983,
044-056-035
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10