หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับรับรองการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20