หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา [ 2 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 101 
 
**ด่วนที่สุด**โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ  [ 2 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท. [ 2 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 134 
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
 
**ด่วนที่สุด** โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
 
ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
 
**ด่วนที่สุด** เรียนเชิญร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
 
** ด่วนที่สุด สำรวจปริมาณน้ำในการผลิตประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน กรณีประปาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 138 
 
***ด่วนที่สุด*** รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 153 
 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 121 
 
**ด่วนที่สุด ** แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 116 
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
 
การโอนเงินภาษีมููลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 153 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 235
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player