หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
กำหนดการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2553 [ 29 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1315 
 
ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรครู ก. (แก้ไข) [ 29 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1271 
 
แจ้งการโอนเงินบุคลากร+ครูถ่ายโอน,สนับสนุนศูนย์เด็ก,สถานีสูบน้ำไฟฟ้า ประจำเดือน ธค.52 (โอน 25 ธค.52) [ 28 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1247 
 
กำหนดการฝึกอบรม [ 25 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1087 
 
แจ้งการโอนเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2552 [ 22 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 2042 
 
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญฯ [ 14 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 2129 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2552 [ 11 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1304 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2552 [ 11 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1746 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 1 (โอน 9 ธค.52) [ 9 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1511 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2552 (เงินเข้า 4 ธค.52) [ 8 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1944 
 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา เดือน ธค.52-มีค.53 และเงินครูถ่ายโอน (โอน 3 ธค.52) [ 3 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1330 
 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินรายได้ของเทศบาล [ 23 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1185 
 
การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัล ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ฯ [ 23 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1450 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2552 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1580 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2552 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1789 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิก อบต. รุ่น 1 และ 2 [ 18 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1308 
 
<< หน้าแรก...     223      224      225      226     (227)     228      229      230      231   
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player