หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร ทต.ทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 
 


นายตระกูล บุญบำรุง
ประธานสภาเทศบาล
 


นายเพชรอรุณ เหมพรมมา
รองประธานสภาเทศบาล


นางพิธิชา สุขนิตย์
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายธนภูมิ ภูมิรินทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายธวัฒน์ เลิศวังม่วง
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายอนุชา จันต๊ะสุริน
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายจรูญ เต็มวงษ์
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายตระกูล บุญบำรุง
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นางพิธิชา สุขนิตย์
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายนพรัตน์ ดวงภมร
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายจำเนียร ชำนาญ
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายโกมล ประคำนอก
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายหวาน ทำเกวียน
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายเพชรอรุณ เหมพรมมา
สมาชิกสภา ทต. เขต 2
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10