Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลหญิง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลหญิง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.พร้อมโชคการโยธา เป็นวงเงินทั้งส้ิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 13.50 น. โดย งานบริหารงานคลัง

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player