หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวิณคุ้มบ้านฝาย หมู่ที่ ๑  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวิณคุ้มบ้านฝาย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งลุยลาย แบบท่อผ่าครึ่งขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๐๕๔ ท่อน และแบบเต็มท่อจำนวน ๔๔ ท่อน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.คอนสารวิศวกรรม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๐๐๐.-บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 13.02 น. โดย งานบริหารงานคลัง

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player