หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ประกาศการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  
 

เทศบาลตำบลทุ่งลุยลายได้ประกาศย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องแว่  2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทิพย์
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเชียงรอดใต้ ตามมติเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จึงแจ้งประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรื่อง การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมาใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย” หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 09.50 น. โดย งานบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player