หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งลุยลาย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เส้นบ้านน้อยหลักไฟ ถึงบ้านนายลี วรจักร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ปรับปรุงเฉพาะจุดที่ชำรุด) หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเรียบ ตามแบบหรือรายการที่เทศบาลตำบลทุ่งลุยลายกำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.พร้อมโชคการโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16.13 น. โดย งานบริหารงานคลัง

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player