หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร ทต.ทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนเกาะกลางถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 

ประกาศผู้ชนะงานจ้างรื้อถอนเกาะกลางถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ  โดยรื้อเกาะกลางถนนขนทิ้งพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กแทน หนา ๐.๑๕ เมตร สูงเท่ากับระดับถนนเดิม เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา  ๐.๑๕ เมตร บริเวณทางเข้าและหน้าอาคารเก็บวัสดุ ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลทุ่งลุยลายกำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.คอนสารวิศวกรรม  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 14.41 น. โดย งานบริหารงานคลัง

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10