หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนเกาะกลางถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 

ประกาศผู้ชนะงานจ้างรื้อถอนเกาะกลางถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ  โดยรื้อเกาะกลางถนนขนทิ้งพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กแทน หนา ๐.๑๕ เมตร สูงเท่ากับระดับถนนเดิม เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา  ๐.๑๕ เมตร บริเวณทางเข้าและหน้าอาคารเก็บวัสดุ ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลทุ่งลุยลายกำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.คอนสารวิศวกรรม  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 14.41 น. โดย งานบริหารงานคลัง

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player