หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร ทต.ทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา แบะเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนยูกรุ๊ป โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๒๗๕.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 13.12 น. โดย งานบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10