หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร ทต.ทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง  
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๕๐ บาท (หกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 15.44 น. โดย งานบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10