หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร ทต.ทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระหนองก่อไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระหนองกอไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร มีความลึกเฉลี่ย ๕.๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลบ.ม. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.พารวย เอคซ์เวเตอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 15.24 น. โดย งานบริหารงานคลัง

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10