หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  
 

เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถของประชาชนชาวไทย ณ บริเวณสนามกีฬากลางตำบลทุ่งลุยลาย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลาย และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย วัดถ้ำวิมานนาคิน ท้องถิ่นอำเภอคอนสาร เกษตรอำเภอประจำตำบลทุ่งลุยลาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขื่อนจุฬาภรณ์ เขตฯภูเขียว เขตฯผาผึ้ง หน่วยจัดการต้นน้ำทุ่งลุยลาย สถานีไฟป่าภูเขียว สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลาย สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดชัยภูมิ จำกัด สหกรณ์โครงการทุ่งลุยลาย จำกัด และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลาย และในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะกล้าไม้จากหน่วยจัดการต้นน้ำทุ่งลุยลาย จำนวน ๑๐๐ ต้น ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ ประกอบด้วย ต้นทองกวาว หรือต้นจาน ๑๒๐ ต้น  ต้นแดง  ๔๐ ต้น และต้นหว้า  ๔๐ ต้น รวม ๒๐๐ ต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 15.44 น. โดย งานบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าชม 666 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player