หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  
 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เพื่อแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูลตามรายการข้างต้น หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นคำร้องขอแก้ไข โดยยื่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ เพื่อขอแก้ไข  ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวัน และ เวลา ราชการ เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องและหากไม่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเทศบาลตำบลทุ่งลุยลายจะถือว่าท่านยอมรับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่เทศบาลตำบลทุ่งลุยลายแจ้งไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2563 เวลา 10.36 น. โดย งานบริหารงานคลัง

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983,
044-056-035
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10