หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นางสาวศรีอมร เนื่องพนอม
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 

 
รายงานผลการรับบริการของผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๖๑  
 

กองสวััสดิการสังคม เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ขอรายงานผลการรับบริการของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น  ๑๒,๔๘๗ ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 15.03 น. โดย งานบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าชม 214 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983,
044-056-035
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10