หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม 9 ข้อ แนวทางปฏิบัติ [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศกำหนดส่วนราชการเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต [ 5 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)