หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร ทต.ทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
เทศบัญญัติ
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 4 [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 103  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 7 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 119  
 
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 161  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 29 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 118  
 
  (1)  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10