หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งลุยลาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภุมิ เรื่อง หลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2557 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 55) พ.ศ. 2558 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
การบรรจุและแต่งตั้ง [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 4 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ลงวันท่ี่ 25 มิถุนายน 2545 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยะฐานะ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศคณะกรรมการมารฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983,
044-056-035
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10