หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม 9 ข้อ แนวทางปฏิบัติ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ควบคุมภายใน เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983,
044-056-035
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10