หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 


นางสาวศรีอมร เนื่องพนอม
ปลัด ทต.ทุ่งลุยลาย
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจตุรภัทร จันหา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุดตา ต่ออำนาจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวธัญรัศม์ กำลังยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายภาณุวัฒน์ ปะลุวันรัมย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวประกายรัตน์ เลิศคอนสาร
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสุดใจ อิสรพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวพรพิมล อุทัยแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายพชพนธิ์ พละสาร
พนักงานขับรถขยะ


นายอภิชัย บุตรขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายอานนท์ อิ่มวงษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983,
044-056-035
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10