หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 


นางสาวศรีอมร เนื่องพนอม
ปลัด ทต.ทุ่งลุยลาย
โทร : 0850055186
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจตุรภัทร จันหา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุดตา ต่ออำนาจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายภาณุวัฒน์ ปะลุวันรัมย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวประกายรัตน์ เลิศคอนสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสุดใจ อิสรพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวพรพิมล อุทัยแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายพชพนณ์ พละสาร
พนักงานขับรถขยะ


นายอภิชัย บุตรขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายศิวกร อิ่มวงษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983,
044-056-035
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10