ท่านต้องการให้ ทต.ทุ่งลุยลาย พัฒนาด้านใดมากทีสุด
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%
การบริการประชาชน ( 2 )
66.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
33.33%