หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร ทต.ทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 
พัฒนาสังคม การเมือง การปกครอง เพื่อชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10